Zoekresultaten voor: lkca

Drums

LKCA · Cultuurkrant · Kunstenaars in jeugdzorg, levenslang leren voor kunstdocenten

Kunstenaars brengen verlichting in de jeugdzorg – door jongeren een stem te geven, hun creativiteit aan te wakkeren en ze te laten voelen dat ze meer zijn dan hun problemen. Ik interviewde enkelen van hen voor voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ook sprak ik met Mirjam van Tilburg, die onlangs promoveerde op de levenslange ontwikkeling van kunstdocenten.

ZIMIHC

LKCA · Cultuurkrant · Spreiding van cultuurvoorzieningen, ZIMIHC

Om mee te kunnen doen aan cultuur, zijn mogelijkheden tot beoefening in de nabije omgeving van groot belang. Toch signaleren veel mensen in het veld de laatste jaren juist een verschraling op dit gebied. Hoe keren we het tij? Ik interviewde deskundigen voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ook sprak ik met Appie Alferink, directeur van ZIMIHC.

Hiphop

LKCA · Cultuurkrant · De Fakkelteit

In de tien jaar dat De Fakkelteit in Zwolle bestaat, hebben al vele jongeren hier hun stem gevonden. De bijzondere combinatie van hiphop, welzijnswerk én de bekende naam van Rico van Opgezwolle maakt het concept tot een succes. Ik interviewde de organisatie over deze formule voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Hiphop

LKCA · Cultuurkrant · Nationaal Akkoord Amateurkunst, AI in het kunstonderwijs

In september gaat de pilotregeling rondom het Nationaal Akkoord Amateurkunst van start. Ruud van Eeten, directeur-bestuurder van Huis voor de Kunsten Limburg, ziet wat dit akkoord op provinciaal niveau kan betekenen. Ik sprak met hem voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ook sprak ik met kunstenaar en onderzoeker Casper de Jong over de kansen en bedreigingen van AI voor het kunstonderwijs.

Jaswina Bihari-Elahi

LKCA · Cultuurkrant · Jaswina Bihari-Elahi

Kansengelijkheid: het klinkt prachtig, maar is het geen illusie? Cultuurwetenschapper Jaswina Bihari-Elahi vindt dat we meer oog moeten hebben voor de verschillende wegen die kinderen afleggen en de achterstand waarmee zij soms aan het leven beginnen. Ik interviewde haar voor de Cultuurkrant van het het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

LKCA · Cultuurkrant · Het BètaKunstLab van NSG Groenewoud

NSG Groenewoud is een populaire middelbare school in Nijmegen en omstreken, met expertise op alfa- én bètagebied. Toch kwamen die twee pijlers nauwelijks samen. Daarom gaf de directie vier jaar geleden de opdracht bij elkaar te brengen. Voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ging ik in gesprek met Michelle Schmitz en Pim Langenberg, coördinatoren van de alfa- en de bètatak.

Podium

LKCA · Cultuurkrant · Podium NOORD

In het stadsdeel Haagse Hout is sinds anderhalf jaar Podium NOORD te vinden, waar bewoners, vrijwilligers en partners de kans krijgen om hun eigen kunst- en cultuurprojecten te ontplooien. Voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) vroeg ik directeur Elly Hajian naar de do’s en don’ts van zo’n wijkgerichte aanpak.

Francio Guadeloupe

LKCA · Cultuurkrant · Francio Guadeloupe

Hoe kunnen we in Europa oog hebben en houden voor alle verschillende culturele identiteiten die op dit continent samenkomen en samenleven? Daarmee houdt een groot onderzoeksproject zich de komende zes jaar bezig. Cultureel antropoloog Francio Guadeloupe is een van de aanjagers. Ik interviewde hem voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Blikopeners Stedelijk Museum

LKCA · Cultuurkrant · Gemeenteraadsverkiezingen, Blikopeners, Filmdocent van het Jaar

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ondervroeg ik lokale politici: hoe maken zij zich hard voor kunst en cultuur? Ook ging ik in gesprek met enkele Blikopeners van het Stedelijk Museum, die met hun jeugdige en open blik het museum van nieuwe inzichten voorzien. Tot slot sprak ik met Elroy Gramsbergen, Filmdocent van het Jaar, over zijn visie op filmeducatie.

ROC Friese Poort

LKCA · Cultuurkrant · ROC Friese Poort

Elke onderwijsinstelling besteedt de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om de achterstanden opgelopen in de coronaperiode in te halen, weer anders. Bij ROC Friese Poort zetten ze er niet alleen op in om de leerachterstanden in te halen, maar ook de leefachterstanden. En dat betekent: ontmoetingen faciliteren middels kunst en cultuur. Voor de nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) interviewde ik bestuursvoorzitter Remco Meijerink en practor Koes Vos over deze insteek.

Toneelmakerij

LKCA · Cultuurkrant · Toneelmakerij, Karim Amghar

Hoe zet je – juist in deze tijd – een aansprekend educatief theaterprogramma neer? Daar weten ze bij de Toneelmakerij in Amsterdam alles vanaf. Voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ging ik in gesprek over hun ervaringen. Ook sprak ik voor deze editie met Karim Amghar, die vindt dat we de kansenongelijkheid in het onderwijs niet langer kunnen negeren.

School

LKCA · Cultuurkrant · Keunstwurk, cultuurprofielscholen en het Nationaal Programma Onderwijs

De nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is uit! Ik interviewde de directeuren van de cultuurprofielscholen Sint-Joriscollege en Het Palet over cultuuronderwijs in en na corona, en over hoe het Nationaal Programma Onderwijs hen daarbij kan helpen. Daarnaast ondervroeg ik Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk, over de culturele achterstand die jongeren in deze tijd oplopen.

Emiel Heijnen

LKCA · Cultuurkrant · Emiel Heijnen, Jaapjan de Back

Voor de nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) interviewde ik Emiel Heijnen, lector kunsteducatie, over de kracht van kunst in het nieuwe online tijdperk. Ook voelde ik docent Jaapjan de Back aan de tand over zijn verlangens voor na de coronacrisis: naar livemuziek luisteren én het zelf maken.

Classroom

LKCA · Cultuurkrant · Petra van Aken, Speel je geschiedenis

Geschiedenislessen tot leven laten komen: dat is het doel van theatermaker en historica Anita Ros. Voor de nieuwe editie van de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) interviewde ik haar samen met docent Geke Jagt, die met Anita’s lessen aan de slag ging. Ook ondervroeg ik beeld- en performancekunstenaar Petra van Aken over haar workshops, waarmee zij mensen helpt vrijer te bewegen.

Brushes

LKCA · Cultuurkrant · Sharina Gumbs

Beeldend kunstenaar Sharina Gumbs weet het uit eigen ervaring: als je als zorgprofessional leert omgaan met je eigen stress, kun je je cliënten ook beter helpen. Voor haar kunstproject ontving zij de Gouden C. Voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) mocht ik haar vragen naar de kracht van abstracte kunst.

Dancer

LKCA · Cultuurkrant · Column, CREA

Voor de nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) schreef ik een column over mijn ervaringen met het verzorgen van digitale schrijflessen. Ook interviewde ik Dennis van Galen over zijn ervaringen als kersverse directeur van CREA, Amsterdams grootste cursuscentrum, ook in coronatijd.

Colours

LKCA · Cultuurkrant · Cultureel vermogen

In de nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wordt uitgebreid stilgestaan bij een relatief nieuw begrip: cultureel vermogen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich cultureel blijven ontwikkelen? En wat gebeurt er in de speciale proeftuinen die rond dit begrip zijn ingericht?

Stormkop Antwerpen

LKCA · Cultuurkrant · Amy Herman, Stormkop

Op 7 november is Amy Herman een van de sprekers tijdens de conferentie Wat zie jij? in het Rijksmuseum. Deze Amerikaanse advocate en kunsthistorica is ervan overtuigd dat beeldende kunst en fotografie uitgelezen middelen zijn om oplettend te leren kijken. Ik interviewde haar voor LKCA’s Cultuurkrant. Ook voelde ik Koos Hogeweg van het Antwerpse Stormkop aan de tand over hun succes.

Almere

LKCA · Cultuurkrant · Fonds voor Cultuurpartipatie, Lucas Westerbeek

De nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is uit! Met interviews van mij met Jan ten Berge en Mohssine Dahhan over de nieuwe subsidieregeling voor archeologie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en met Lucas Westerbeek over het belang van beeldeducatie in ons onderwijs.