Forum Groningen Foto: Deon Prins

Biblionet Groningen en Forum Groningen · Nieuw collectiebeleid

Biblionet Groningen en Forum Groningen, samen verantwoordelijk voor alle openbare bibliotheken in de provincie én de provinciehoofdstad, hebben de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet om vernieuwing aan te brengen en onderlinge processen beter op elkaar af te stemmen. Samen met hen ga ik een traject aan om de eerder beschreven visie om te zetten in concrete actiepunten. Bekijk hier ook de andere organisaties die ik op collectiegebied heb ondersteund.