Bibliotheek Rotterdam Foto: Robin Utrecht

Bibliotheek Rotterdam · Communicatieplan Informatiepunt Digitale Overheid

Sinds 2019 kennen bibliotheken door het hele land een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Inmiddels is een landelijk dekkend netwerk van honderden informatiepunten opgezet, die jaarlijks vele duizenden burgers helpen in hun communicatie met de digitale overheid, bijvoorbeeld op het gebied van DigiD, toeslagen, zorg en inburgering. Voor de Bibliotheek Rotterdam ging ik aan de slag met een communicatieplan voor het IDO in 2023.