Bibliotheek Utrecht Foto: Interior Group

Bibliotheek Utrecht · Nieuw collectiebeleid

De Bibliotheek Utrecht wordt binnen de bibliotheekbranche op collectiegebied gezien als een vooruitstrevende speler in het veld. Dat heeft onder meer te maken met de belangrijke rol die de organisatie vervult in het provinciale bibliotheeknetwerk en het feit dat deze bibliotheek, als kleinste van de G4-bibliotheken, met een relatief minder omvangrijke collectie toch veel Utrechters weet te bereiken. Voor de Bibliotheek Utrecht schreef ik in nauwe samenwerking met de organisatie een nieuw collectieplan, met als doel om die positie te handhaven en versterken, in de hoop dat alle Utrechters hiervan de vruchten kunnen plukken. Bekijk hier ook de andere organisaties die ik op collectiegebied heb ondersteund.