Zeeland

Boekman · Cultuurregio Zeeland

In het voorjaar van 2021 sloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) convenanten met veertien stedelijke cultuurregio’s in heel Nederland, waarin afspraken staan over onderwerpen als cultuureducatie en -participatie, publieke collecties en toezicht op cultureel erfgoed. Een van die cultuurregio’s is Zeeland: een uitgestrekte provincie waarvan de inwoners elkaar, ondanks de zelfstandige volksaard, nu toch vol ambitie opzoeken. Voor de nieuwe editie van Boekman ging ik met gemeenten en provincie in gesprek. Bekijk het nieuwe nummer hier. Bekijk hier ook de andere artikelen die ik eerder voor Boekman schreef.