Collecties en bibliotheken

Bibliotheek

Bibliotheek Helmond-Peel · Nieuw collectiebeleid

De Bibliotheek Helmond-Peel is een innovatieve bibliotheekorganisatie, die een deel van Noord-Brabant bestrijkt. De wens is nu een nieuw collectiebeleid neer te zetten, dat past bij de ontwikkelingen die ook binnen andere onderdelen van de organisatie hebben plaatsgevonden. Ik begeleid de Bibliotheek Helmond-Peel hierbij.

Boekenkast

Bibliotheek Utrecht, Probiblio, Rijnbrink · Symposium over collectie van de toekomst

De komende tijd kun je in de Bibliotheek Utrecht terecht voor drie inspirerende middagen rond de rol van collectie in de bibliotheek van de toekomst, waarvan de eerste op dinsdag 12 maart plaatsvindt. De afgelopen tijd heb ik samen met de Bibliotheek Utrecht, Probiblio en Rijnbrink hard gewerkt aan een inspirerend symposium met ervaringen uit het veld en discussies over actuele vraagstukken rondom communitygedreven collectioneren.

Bibliotheek Den Haag

Bibliotheek Den Haag · Nieuw collectiebeleid

De Bibliotheek Den Haag heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke transformaties doorgemaakt. Het is dus hoog tijd voor een nieuw collectiebeleid, dat aansluit bij al deze ontwikkelingen. De komende maanden zal ik de Bibliotheek Den Haag hierin begeleiden.

Bibliotheek Eindhoven

Bibliotheek Eindhoven · Nieuw collectiebeleid

Bibliotheek Eindhoven is een eigenzinnige bibliotheekorganisatie, met een eigen manier van aanschaffen en een groot netwerk schoolbibliotheken. De afgelopen jaren is organisatiebreed een nieuwe koers uitgezet, en daar hoort ook een nieuwe collectiestrategie bij. Ik begeleid de bibliotheek hierbij.

Library

Bibliotheekblad · Noodklok voor collectie

De bibliotheeksector lijkt de laatste jaren het belang van de collectie eindelijk weer te voelen. Binnen de sector bestaat echter nog niet de structuur die nodig is om de collectie te laten meevaren op de koers van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek van de toekomst. Samen met collectiemanagers van bibliotheken uit het hele land liet ik van me horen in Bibliotheekblad, met als doel om hier verandering in te brengen.

Forum Groningen

Biblionet Groningen en Forum Groningen · Nieuw collectiebeleid

Biblionet Groningen en Forum Groningen, samen verantwoordelijk voor alle openbare bibliotheken in de provincie én de provinciehoofdstad, hebben de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet om vernieuwing aan te brengen en onderlinge processen beter op elkaar af te stemmen. Samen met hen ga ik een traject aan om de eerder beschreven visie om te zetten in concrete actiepunten.

Bibliotheek

Biblionet Drenthe · De Drentse bibliotheek van de toekomst

Op dinsdag 26 september vindt in Hoogeveen het symposium De Drentse bibliotheek van de toekomst plaats. Tijdens deze dag sta ik in twee talks stil bij de collectie als onderdeel van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek.

Bibliotheek Utrecht

Bibliotheek Utrecht · Nieuw collectiebeleid

De Bibliotheek Utrecht wordt binnen de bibliotheekbranche op collectiegebied gezien als een vooruitstrevende speler in het veld. In nauwe samenwerking met de organisatie schreef ik een nieuw collectieplan, met als doel om die positie te handhaven en versterken, in de hoop dat alle Utrechters hiervan de vruchten kunnen plukken.

Fers

Fers · Nieuw collectiebeleid

De Friese bibliotheken slaan, onder begeleiding van provinciale ondersteuningsinstelling Fers, de handen ineen om nieuwe slagen te slaan in het gezamenlijk collectiebeleid van deze provincie. Daarbij is onder meer aandacht voor impact-, data- en communitygedreven werken. Ik schrijf mee aan dit nieuwe collectiebeleid.

BiblioPlus

BiblioPlus · Nieuw collectiebeleid

Bij BiblioPlus zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de professionalisering van de organisatie. Nu is het tijd om ook de collectie de aandacht te geven die die verdient. Om daarin stappen te zetten, begeleid ik BiblioPlus bij het op papier zetten van een nieuw beleidskader op collectiegebied, dat praktische handvatten biedt voor het dagelijkse bibliotheekwerk.

Probiblio · Collectie in de community library

Binnen de wereld van openbare bibliotheken wordt de collectie vaak neergezet als onderdeel van de bibliotheek van het verleden. De community library is daarentegen de bibliotheek van de toekomst. Toch vormen de collectie en de community library juist een uitstekend duo. Daarover vertel ik op maandag 14 november tijdens een sessie van Probiblio in de Chocoladefabriek in Gouda.

OBA School

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) · OBA School

Tot nu toe koos de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) ervoor kinderen vanuit hun vestigingen te bedienen. Daar komt nu verandering in. Met OBA School zet de Amsterdamse bibliotheek in op een volwaardig programma rondom lezen en media op iedere school in de hoofdstad, van voorschoolse educatie tot voortgezet onderwijs. Ik sta de projectleider van OBA School bij in dit proces.

Bibliotheek Utrecht

Bibliotheek Utrecht · Strategie collectie, communities en geletterdheid

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de collectie van de Bibliotheek Utrecht op een actieve en inclusieve manier wordt gebruikt? Die vraag staat centraal in de strategie rondom collectie, communities en geletterdheid die ik de komende tijd voor deze bibliotheek zal opstellen. Deze strategie zal dienen als basis voor andere strategieën binnen de organisatie en voor meerdere fondsenaanvragen.

Podcast

Podcast De bieb is meer · Collectie en auteurschap

Voor de podcast De bieb is meer ging ik in gesprek met onderzoeker en adviseur Math Göbbels over bibliotheekland en mijn rol daarbinnen als auteur en collectiespecialist. Welke uitdagingen hebben we als sector? En welke rol speelt de collectie daarbinnen? De podcast is te beluisteren via Spotify.

Books

Fers · Blikverruimer · Collectie

Fers, de provinciale ondersteuningsorganisatie voor bibliotheken in Friesland, organiseert sinds kort Blikverruimers: sessies waarin experts in gesprek gaan over vernieuwende onderwerpen in de bibliotheeksector. Op 8 juni vindt de tweede Blikverruimer van 2022 plaats, met de toekomst van collectioneren als onderwerp. Tijdens deze sessie mag ik ingaan op mijn visie op de positie van de collectie in de maatschappelijk-educatieve bibliotheek en de ervaringen die ik in dat kader bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) heb opgedaan.

Collectie

NBD Biblion · Opleiding collectioneren

De bibliotheeksector kent al een tijd geen specifieke opleiding meer. Toch vraagt het bibliotheekwerk om veel verschillende vaardigheden. Dat geldt zeker ook voor de collectiespecialist. Daarom werkt NBD Biblion aan een opleiding op het gebied van collectie. Ik mag een deel van deze opleiding vormgeven. Daarnaast neem ik het doceren deels voor mijn rekening.

Amsterdam

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) · Implementatie nieuwe collectiestrategie

De nieuwe collectiestrategie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is inmiddels officieel vastgesteld. Daarmee kunnen we definitief van start met de implementatie die we achter de schermen al een tijdje in gang aan het zetten zijn. In deze nieuwe strategie pleit ik voor een centrale positie van de collectie in de maatschappelijke bibliotheek van de toekomst.

LocHal Tilburg

Cubiss · Bibliotheek 2025 · De collectie van de toekomst

Op 24 november ben ik te gast in de LocHal in Tilburg bij Bibliotheek 2025: een bijeenkomst van Cubiss over innovatie in de bibliotheeksector. Ik spreek daar over de toekomst van de collectie – een aspect dat misschien klassiek lijkt, maar dat zeker onderdeel uitmaakt van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek van 2025.

Forum Groningen

Pakhuis de Zwijger · De toekomst van de bibliotheek

De samenleving verandert steeds sneller. Nu is het moment om na te denken over de toekomst van de bibliotheek als ontmoetingsplek. Hoe ziet die unieke publieke ruimte er over twintig jaar uit? Tijdens een interactieve avond op 29 november in Pakhuis de Zwijger wordt iedereen uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de bibliotheek. Tijdens deze avond zal ik een interview verzorgen over de boekloze bibliotheek.

OBA

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) · Collectievernieuwing

Bibliotheken zetten steeds succesvollere stappen in de transitie van uitleenpunt naar maatschappelijk-educatieve instelling. Ook in die nieuwe functie speelt de collectie nog steeds een onmisbare rol. De bibliotheek van vandaag biedt een collectie van verhalen voor én door iedereen. Daarnaar streeft ook de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Ik ben vereerd dat ik de komende maanden aan de slag mag gaan met een nieuwe collectiestrategie, die nog beter past bij de hedendaagse én toekomstige functies van de bibliotheek.