Maud Vanhauwaert Foto: De Morgen

De Reactor · Maud Vanhauwaert · Het stad in mij

Twee jaar lang was Maud Vanhauwaert stadsdichter van Antwerpen. Het prachtig vormgegeven Het stad in mij doet verslag van de projecten die ze in die periode uitvoerde. Zij deed in opdracht of uit eigen beweging, alleen of in samenwerking, met veel of weinig publiek, maar altijd met de stad Antwerpen als achtergrond. Voor De Reactor nam ik dit veelkantige overzicht onder de loep. Deze recensie was ook onderdeel van Berichten van de Literatuurkritiek, de prikkelende nieuwsbrieven die De Reactor in het najaar van 2020 verzond ter digitale vervanging van de Dag van de Literatuurkritiek, de jaarlijkse nascholingsdag voor docenten Nederlands. De bespreking werd geselecteerd ‘omdat de recensent een prikkelende, spannende en inspirerende verkenning geeft van dichterschap en poëzie’. Je leest ‘m hier. Bekijk hier ook de andere artikelen die ik voor dit platform schreef.