Foto: Raymond Rutting, de Volkskrant

Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals

Sinds het wegvallen van de klassieke bibliotheekopleiding groeit de noodzaak om bibliotheekprofessionals op een nieuwe manier klaar te stomen voor hun rollen en taken – zeker nu de moderne bibliotheek om een steeds breder palet aan competenties vraagt. Deze week verscheen daarom de notitie Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals. Aanzet tot een toekomstbestendige brancheopleiding van Stichting BibliotheekWerk (SBW), de KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB): een document waarin de werkterreinen, doelgroepen, rollen en benodigde competenties van bibliotheekprofessionals inzichtelijk worden gemaakt. Ik mocht de eindredactie verzorgen.