Bibliotheek Utrecht Foto: Raymond Rutting, de Volkskrant

Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals

Sinds het wegvallen van de klassieke opleiding voor bibliothecarissen groeit de noodzaak om hen op een nieuwe manier klaar te stomen voor hun taken. Zeker nu de moderne bibliotheek om een steeds breder palet aan competenties vraagt, is dat hard nodig. Deze week verscheen daarom de notitie Domeinbeschrijvingen voor het opleiden van bibliotheekprofessionals. Aanzet tot een toekomstbestendige brancheopleiding. Dit is een uitgave van Stichting BibliotheekWerk (SBW), de KB, Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Het document geeft inzicht in de werkterreinen, doelgroepen, rollen en benodigde competenties van bibliotheekprofessionals. Ik mocht de eindredactie van deze notitie verzorgen.