Books

Fers · Blikverruimer · Collectie

Fers, de provinciale ondersteuningsorganisatie voor bibliotheken in Friesland, organiseert sinds kort Blikverruimers: sessies waarin experts in gesprek gaan over vernieuwende onderwerpen in de bibliotheeksector. Op 8 juni vindt de tweede Blikverruimer van 2022 plaats, met de toekomst van collectioneren als onderwerp.

De wereld om ons heen verandert snel en de bibliotheek verandert mee. De bibliotheek lijkt niet meer op de bibliotheek van tien jaar geleden. Maar de manier waarop we naar de collectie kijken, lijkt achter te blijven. De collectie wordt minder uitgeleend en het budget wordt anders verdeeld. De eens centrale positie staat onder druk. Wat is de toekomst en hoe kunnen we met de collectie beter aansluiten bij de mensen om ons heen?

Tijdens deze sessie mag ik ingaan op mijn visie op de positie van de collectie in de maatschappelijk-educatieve bibliotheek en de ervaringen die ik in dat kader bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) heb opgedaan. De sessie is hier terug te zien. Bekijk hier ook de andere projecten die ik voor bibliotheken uitvoerde.