Huis

Het Liegend Konijn · Gedichten over wonen

In het nieuwste nummer van literair tijdschrift Het Liegend Konijn zijn nieuwe gedichten van mij te vinden. Het is een vierluik met als titel Bouwkundige inspectie. Het eerste gedicht, Onderpand, staat hieronder. Bekijk het hele nummer hier.

Onderpand

op de eerste pagina van het
volledig onafhankelijk opgestelde bouwkundig rapport
staat een aftandse fiets tegen ons toekomstige hekwerk gesmeten
de lucht op de foto is donker, als om de dreiging van een miskoop
middels een natureingang zichtbaar te maken

er wordt gerept over directkosten termijnkosten verbeterkosten
middels symbolen is duidelijk gemaakt of het desbetreffende huisonderdeel
in orde lijkt
nog te repareren is
op instorten staat

de woning is als een patiënt door een lichaamsscanner gehaald
we kijken van buiten naar binnen, pellen de lagen af
openingen als schoorstenen dakgoten hemelwaterafvoeren
zijn gecontroleerd op hun afsluitende en openbare vermogens
niets mag binnendringen, tenzij de bewoner daarom vraagt

de dakbedekking is economisch afgeschreven
loodwerk komt los onder de zijwang van de dakkapel
het schilderwerk blijkt matig uitgevoerd

dan het skelet: in het dakbeschot blijkt houtworm aanwezig
deze is alleen te verdelgen met middelen die giftig zijn voor een mensenlong
er moet gekozen worden voor het eigen welzijn versus dat van het onderpand

we dringen door tot op de bodem
aldaar staan kruipruimtes en kelders permanent onder een laagje water
we maken onszelf wijs dat dat geen probleem hoeft te zijn
we betalen graag een prijs voor wonen aan de kust

zelfs wat op het oog in orde lijkt – soepel hang- en sluitwerk
van verschillende deuren, deugdelijke montage van de kozijnen –
moet op termijn worden vervangen
om binnendringing van irritatie te voorkomen

we bladeren nogmaals op zoek naar iets wat meevalt
ervaren op bladzijde 13 en 24 tweemaal oppervlakkige opluchting
er is een keuken aanwezig en de trap is correct verankerd
we zullen ons zonder zorgen naar beneden laten glijden
enkel botbreuken vormen nog een risico

terwijl we de pagina’s omslaan vult onze blik zich met optrekkend vocht
tussen onze beglazing wordt condensatie aangetroffen
zwijgend zetten we parafen onder veertig papieren
we bedanken voor de buitenkans