Stedelijk Museum Amsterdam

IP | vakblad voor informatieprofessionals · Michiel Nijhoff

Als oudgediende heeft bibliothecaris Michiel Nijhoff alle ontwikkelingen in het vak voorbij zien komen. Nu, na 45 jaar, neemt hij afscheid van zijn werk bij het Stedelijk Museum Amsterdam en de gebruikers voor wie hij het altijd deed. Ik interviewde hem voor het nieuwste nummer van IP | vakblad voor informatieprofessionals. Lees het artikel hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor IP schreef.