Nederlands Fotomuseum Foto: Nederlands Fotomuseum

IP | vakblad voor informatieprofessionals · Nederlands Fotomuseum, PublicSpaces

Wat gebeurt er wanneer je als fotomuseum je collectie laat bekijken door kunstmatige intelligentie? Dat experiment ging men aan bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Het resultaat is een poëtische tentoonstelling, die je laat nadenken over de spannende keuzes die algoritmes maken. Voor het nieuwe nummer van IP | vakblad voor informatieprofessionals sprak ik met hoofd collecties Martijn van den Broek over het kunstproject. Lees het artikel hier.

Daarnaast bracht ik verslag uit van de PublicSpaces-conferentie op 17 en 18 mei in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar verschillende stemmen aan het woord kwamen over de manier waarop publieke organisaties zich kunnen weren tegen de macht van grote techbedrijven. Een van de sprekers was professor Ethan Zuckerman, die pleitte voor een radicale herziening van de sociale media die we gebruiken. Lees het artikel hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor IP schreef.