Sander Duivestein

IP | vakblad voor informatieprofessionals · Sander Duivestein

OpenAI, DALL·E, Midjourney – nieuwe programma’s die gespecialiseerd zijn in het creëren van content door middel van kunstmatige intelligentie volgen elkaar in rap tempo op. Techexpert Sander Duivestein volgt de ontwikkelingen op de voet. Ik sprak hem voor IP | vakblad voor informatieprofessionals. Bekijk het nieuwste nummer hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor IP schreef.