Popcorn

Leiden International Film Festival (LIFF) · Redactie meerjarenplan

Het Leiden International Film Festival (LIFF) is een elfdaags festival dat zich richt op het toegankelijk maken van artistieke films voor een breed publiek. Om vorm te geven aan de ambities die het LIFF voor de komende jaren heeft, schreef de organisatie een meerjarenplan voor 2022-2025. Ik verzorgde de redactie van dit plan. Meer informatie over het LIFF vind je op de website.