Emiel Heijnen Foto: LKCA

LKCA · Cultuurkrant · Emiel Heijnen, Jaapjan de Back

Voor de nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) interviewde ik Emiel Heijnen, lector kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), over de kracht van kunst in het nieuwe online tijdperk. Ook voelde ik docent Jaapjan de Back aan de tand over zijn verlangens voor na de coronacrisis: naar livemuziek luisteren én het zelf maken. Meer informatie over het nieuwe nummer vind je hier. Bekijk hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.