Francio Guadeloupe

LKCA · Cultuurkrant · Francio Guadeloupe

Hoe kunnen we in Europa oog hebben en houden voor alle verschillende culturele identiteiten die op dit continent samenkomen en samenleven? Daarmee houdt een groot onderzoeksproject zich de komende zes jaar bezig. Cultureel antropoloog Francio Guadeloupe is een van de aanjagers. Ik interviewde hem voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Bekijk het nummer hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.