LKCA · Cultuurkrant · Het BètaKunstLab van NSG Groenewoud

NSG Groenewoud is een populaire middelbare school in Nijmegen en omstreken, met expertise op alfa- én bètagebied. Toch kwamen die twee pijlers nauwelijks samen. Daarom gaf de directie vier jaar geleden de opdracht bij elkaar te brengen. Voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ging ik in gesprek met Michelle Schmitz en Pim Langenberg, coördinatoren van de alfa- en de bètatak. Bekijk het nummer hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.