Jaswina Bihari-Elahi

LKCA · Cultuurkrant · Jaswina Bihari-Elahi

Kansengelijkheid: het klinkt prachtig, maar is het geen illusie? Cultuurwetenschapper Jaswina Bihari-Elahi vindt dat we meer oog moeten hebben voor de verschillende wegen die kinderen afleggen en de achterstand waarmee zij soms aan het leven beginnen. Wat haar betreft mag in het onderwijs meer ruimte worden gemaakt voor hun culturele inbreng. Ik interviewde haar voor de Cultuurkrant van het het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Bekijk het nieuwste nummer hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.