School

LKCA · Cultuurkrant · Keunstwurk, cultuurprofielscholen en het Nationaal Programma Onderwijs

De nieuwe Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is uit! Ik interviewde de directeuren van de cultuurprofielscholen Sint-Joriscollege en Het Palet over cultuuronderwijs in en na corona, en over hoe het Nationaal Programma Onderwijs hen daarbij kan helpen. Daarnaast ondervroeg ik Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk. Hij wil niet dat kinderen en jongeren die in deze tijd opgroeien een culturele achterstand oplopen. Daarom initieert hij een campagne ter promotie van het amateurverenigingsleven. Bekijk het nieuwe nummer hier. Bekijk hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.