Hiphop

LKCA · Cultuurkrant · Nationaal Akkoord Amateurkunst, AI in het kunstonderwijs

In september gaat de pilotregeling rondom het Nationaal Akkoord Amateurkunst van start, die tot doel heeft de amateurkunstsector te versterken. Ruud van Eeten, directeur-bestuurder van Huis voor de Kunsten Limburg, ziet wat dit akkoord voor de situatie op provinciaal niveau kan betekenen. Ik sprak met hem voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ook sprak ik met kunstenaar en onderzoeker Casper de Jong over de kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie voor het kunstonderwijs. Bekijk het nieuwste nummer hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.