ZIMIHC

LKCA · Cultuurkrant · Spreiding van cultuurvoorzieningen, ZIMIHC

Om mee te kunnen doen aan cultuur, zijn mogelijkheden tot beoefening in de nabije omgeving van groot belang. Toch signaleren veel mensen in het veld de laatste jaren juist een verschraling op dit gebied. Hoe keren we het tij? Oud-politicus Peter Kwint, cultuurwethouder Janita Tabak en onderzoeker Lode Vermeersch hebben daar wel ideeën over. Ik interviewde ze voor de Cultuurkrant van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ook sprak ik met Appie Alferink, directeur van ZIMIHC, een Utrechtse organisatie die amateurkunst bij jong en oud onder de aandacht brengt. Lees de artikelen hier. Lees hier ook de andere artikelen die ik voor eerdere edities van de Cultuurkrant schreef.