David Bailly David Bailly, Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder (1651). Collectie Museum De Lakenhal

Museum De Lakenhal · David Bailly · Tijd, dood en ijdelheid

Bijna vierhonderd jaar nadat het werd gemaakt, blijft David Bailly’s Vanitasstilleven met portret van een jonge schilder kunsthistorici fascineren. Het meesterwerk roept allerlei vragen op. Is er sprake van een zelfportret? Waarnaar verwijzen de verschillende voorwerpen in het schilderij? En wie is de mysterieuze vrouwfiguur die tegen de achterwand verschijnt? David Bailly – Tijd, dood en ijdelheid brengt negentig werken bij elkaar: portretten en vanitasvoorstellingen van Bailly en van tijdgenoten als Dou, Lievens en Rembrandt. Deze tentoonstelling is vanaf 10 maart te zien bij Museum De Lakenhal. Ik verzorgde de PR en online communicatie rondom deze expositie.