OBA School

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) · OBA School

Tot nu toe koos de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) ervoor kinderen vanuit hun vestigingen te bedienen. Daar komt nu verandering in. Met OBA School zet de Amsterdamse bibliotheek in op een volwaardig programma rondom lezen en media op iedere school in de hoofdstad, van voorschoolse educatie tot voortgezet onderwijs. Hiervan maken onder meer een uitgebreide collectie, een stevige programmering en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten onderdeel uit. Ik sta de projectleider van OBA School bij in dit proces.