Het witste woord

Poëziekrant · Eva Meijer · Het witste woord

In het werk van Eva Meijer is het bevragen van de hiërarchie – en zelfs het onderscheid – tussen mens en natuur een terugkerend thema. In haar debuutbundel Het witste woord klinkt geen luid protest, maar een zachtmoedig onderzoek naar waar man, vrouw, plant en dier elkaar vinden. Ik recenseerde de bundel voor de Poëziekrant. Bekijk hier ook de andere artikelen die ik eerder voor de Poëziekrant schreef.