Tunnel

Provincie Zuid-Holland · RijnlandRoute Festival · Openingsgedicht

Op 5 juli 2024 gaat de Corbulotunnel open voor publiek. Om dat te vieren, vindt op 22 en 23 juni het RijnlandRoute Festival plaats, met een uitgebreid cultureel en sportief programma. Ik verzorg het openingsgedicht van dit programma, waarin wordt toegelicht hoe bij de aanleg van de tunnel is gewerkt in samenspel met de natuur.