Laptop

Sociaal Werk Nederland · Sociaal-juridische hulp om de hoek

Circa vier miljoen Nederlanders hebben onvoldoende basisvaardigheden om mee te komen in de maatschappij. Dit vormt ook een probleem vragen over en hulp bij sociale voorzieningen, zoals schuldhulp, verzekeringen en toeslagen. Daarom zijn in 2021 op drie plekken in het land pilots gestart met gratis sociaal-juridische hulp in de bibliotheek. Onderzocht is hoe kwetsbare mensen laagdrempelig, dichtbij en tijdig geholpen of doorverwezen kunnen worden, om zo verdere problemen voor te zijn. Ter afsluiting van de pilot maakte ik een handreiking, zodat bibliotheken door het hele land hiermee aan de slag kunnen. Bekijk de handreiking hier. Bekijk hier ook de andere projecten die ik voor de bibliotheeksector uitvoerde.