Online reading

Stichting Pica · Programmalijn Digitaal burgerschap

In 2021 start een nieuw initiatief dat wil bijdragen aan het dichten van de kloof in de digitale samenleving. Vanaf 1 januari wordt de programmalijn Digitaal burgerschap van Stichting Pica ingericht, een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken. Deze programmalijn heeft tot doel burgers – jong en oud – een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te manifesteren in de digitaliserende wereld. Ook is het doel om bibliotheken zo toe te rusten dat zij alle doelgroepen hierin optimaal kunnen ondersteunen. Ik voerde de eindredactie uit over de subsidieaanvraag die deze programmalijn mogelijk maakt. Ook zal ik bij de uitvoering van het project betrokken zijn bij de communicatie.